Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ahmet ASLAN

Güncelleme Tarihi: 18/09/2018

Doç.Dr.  AHMET ASLAN

Karaman Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/Y.Lisans

Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi

1983-1989

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Genel Cerrahi

Çukurova Üniversitesi

1997-2002

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

Major Karaciğer Rezeksiyonları ( Uzmanlık Tezi ) Adana 2002

Prof.Dr.Haluk DEMİRYÜREK

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1997-2002

Uzm Dr

Sağlık Bakanlığı Niğde Ulukışla Devlet Hastanesi

2002

Yar.Doç.Dr

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2002-Mart 2011

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endoskopi Ünitesi

Ocak- Şubat 2004

 

Medizinishe Hochschule Hannover Gastroenterology, Hepatology and Endocrnology, Endoscopy Section

Temmuz- Ağustos 2008

Doç. Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Mart – Eylül 2011

Doç. Dr.

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi

Eylül 2011-Eylül 2013

Doç. Dr.

Özel Karaman Mümine Hastanesi

Eylül 2013- Ocak 2017

Doç. Dr.

Karaman Devlet Hastanesi

Mart 2017-

İdari Görevler :

Ana Bilim Dalı Başkanlığı                 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı             31.07.2007-2010

1. Sınıf Koordinatör yardımcılığı                                                     2007/2008

İl Kanser Danışma Kurul Üyeliği                                                      2006-2011

Organ Nakli Koordinasyon Sorumluluğu                                     2008-2011

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ulusal Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Çukurova Cerrahi Derneği

ÖDÜLLER

POSTER 1.LİK ÖDÜLÜ :

Aslan, A., Temiz, M., Cetin, M., Tumer, C., Bozkurtoğlu, H., Canbolant, E., Gönenci, R., ‘’The Effect of Mesalazine on Bacterial Translocation in Experimental Colon Anastomosis,’’ Intestinal Inflammation and Colorectal Cancer Symposium. P70, Sevilla/ İspanya, 2007.

A.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A.1. – Aslan, A., M.Temiz, E. Atik, G. Polat, N. Sahinler, E. Besirov, N. Aban, C.K. Parsak,  ‘’ Effectiveness of mesalamine and propolis in experimental colitis,’’ Adv Ther, 24, 1085-97 (2007).

A.2.Temiz, M., A. Aslan, A., T. İnandı, E. Beşirov, F Beyaz, ‘’Knowladge, Attitutes and Behaviors of Famele Teacher Breast Cancer and Breast Examination in Southern Turkey,’’ Breast Care, 3, 55-60 (2008)

A.3. Temiz, M., A. Aslan, E. Canbolant, S. Hakverdi, S. Uzun, A. Temiz, R. Gonenci, ‘’Effect of Propolis on Healing in Experimental Colon Anastomosis in Rats,’’ Adv Ther, 25, 159-167 (2008)

A.4. Aslan, A., Temiz, M., Hakverdi, S., Polat, G., Tumer, C., Temiz, A., Canbolant, E., ‘’Effect of mesalamine on healing in experimental colon anastomosis,’’ Int J Surg, 6, 40-44 (2008)

        

A.5. Aslan, A., M. Cetin, M. Temiz, N. Sahinler, E. Besirov, N Aban,  ‘’The effect of propolisis and mesalazine on bacterial translocation in an experimental colitis model,’’ Saudi Med J,  281605-7 (2007)

A.6. Parsak, C.K., İ. Hanta, A. Aslan, Ö. Alabaz, ‘’Isolated Hepatic Tuberculosis Presenting as Cystic-Like and Tumour-Like Mass Lesions,’’ Case Reports in Gastroenterology,  2; 18-21 (2008)

A.7. Temiz, M., A. Aslan, A. Güngören, S. Karazincir, G. Diner, ‘’ A Giant Serous Cyst Adenoma Developing in an Accessory Ovary,’’ Archives of Gynecology and Obstetrics, 278, 153-5 (2008)

A.8.Yaldız, M., S. Hakverdi, A. Aslan, M. Temiz, G. Çulha, ‘’ Gastric infection by Strongiloides Stercoralis: A case report. ( Strongiloides stercoralis’in neden olduğu mide enfeksiyonu: Bir olgu sunumu),’’ Turk J Gastroenterol, 20; 48-51 (2009)

A.9. Cetin, M., S. Ocak, G. Kuvandik, B. Aslan, M. Temiz, A. Aslan, ‘’ Morganella morganii- associated arthritis in a diabetic patient,’’ Adv Ther, 25; 240-4 (2008)

A.10. Temiz M, M. Çetin, A. Aslan, ‘’ Candida albicansa Baglı Fournier Gangreni ‘’ Mikrobiyoloji Bulteni, 42; 707-11 (2008)

A.11. Temiz, M., A. Aslan, G. Diner, E. Canbolant, ‘’Late Onset Traumatic Rupture of The Diaphragm: Two Case Reports- Geç Dönem Tesbit Edilen Travmatik Diafragma Rüptürü ( 2 Olgu Sunumu),’’ Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 15; 82-4 (2009)

A.12.Akkurt, BCO., M. Temiz, K. Inanoglu, A. Aslan, S. Turhanoglu, Z. Asfuroglu, E. Canbolant, ‘’ Comparison of Recovery Characteristics, Postoperative Nausea and Vomiting, and Gastrointestinal Motility with Total Intravevenous Anestesia with Propofol versus Inhalation Anesthesia With Desulfurane for Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Controlled Study’’ Curr Ther Res Clin Exp, 70(2):94-103 (2009)

A.13.  A. Aslan, AMZ. Vilsendorf, M. Kleine, M. Bredt, H. Bektas, ‘’

Adult Kasabach-Merritt Syndrome due to Hepatic Giant Hemangioma ‘’ Case Rep Gastroenterol. 2009 Sep-Dec; 3(3): 306–312.

A.14Koseoglu Z, OV Ozkan, E Semerci, A Aslan, I Yetim, E Ucar, G Kuvandik, M Temiz, A Borazan ‘’ The relationship between mortality and inflammation in patients with gastrointestinal bleeding.’’  J Int Med Res.  37(5):1508-14 (2009)

A.15.Yildirim A, OV Ozkan, A Aslan, Z Koseoglu, A Borazan ‘’ The effects of low-dose erythropoiesis-stimulating agents on peritoneal fibrosis induced by chemical peritonitis and on peritoneal tissue MMP-2 and TIMP-2 Levels in rats.’’ Ren Fail. 31(7):567-72 (2009)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B.1. Aslan A., M. Temiz, E. Semerci, O.V. Özkan, İ. Yetim, İ. Fansa, ‘’ Acute mesenteric ischemia’’ 10. European Congress of Trauma and Emergency Surgery, P-451, Antalya 2009

B.2. Uzun, S., A. Aslan, M. Temiz, S. Hakverdi, B. Ozcan, C. Gulec, E. Ozkok, ‘’ Genotyping of Helicobacter pylori strains from South Turkey’’ 33. FEBS Congress, PP5B-43, Atina, 2008

B.3Aslan, A., M. Temiz, M. Cetin, C. Tumer, H. Bozkurtoğlu, E. Canbolant, R. Gönenci,  ‘’The Effect of Mesalazine on Bacterial Translocation in Experimental Colon Anastomosis,’’ Intestinal Inflammation and Colorectal Cancer Symposium. P70, Sevilla/ İspanya, 2007.

B.4. Aslan, A., M. Temiz, E. Atik, G. Polat, E. Beşirov, N. Aban, ‘’Efficasy of mesalamin and propolis in experimental colitis,’’ Immunoregulation in Inflammatory Bowel Diseases-Current Understending and Innovation, P2, Berlin, 2006.

        

B.5. Besirov, E., S.Y. Inan, V. Alıç, K. Dağlıoğlu, M. Emre, M.S. Topçuoğlu, S. Cetiner, M. San, A. Aslan, T. Seydaliyeva, ‘’Ratlarda izo-, normo-, ve hipotermik pneumoperitoneum ve postoperatif ağrı hassasiyeti,’’VI. International Euroasıan and Azerbaıjanıan Congress of Gastroenterologısts and Surgeons, S231, Baku/ Azerbaijan, 2003.

B.6. Besirov, E., V. Alıç, K. Dağlıoğlu, M. Emre, M.S. Topçuoğlu, S. Cetiner, M. San, M. Ozalevli, A. Aslan, T. Seydaliyeva, ‘’ Effect of heated and cooled CO2 on body core temperature: an experimental study,’’ VI. International Euroasıan and Azerbaıjanıan Congress of Gastroenterologısts and Surgeons, S230 , Baku/Azerbaijan, 2003.

B.7. Temiz, M. A. Aslan, S. Erdoğmuş, E. Canbolant, G. Diner, İ. Kurt, ‘’Emergent Surgery in a patient with incarserated rectal prolapse: a case report’’10. European Congress of Trauma and Emergency Surgery, P-355, Antalya, 2009.

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D.1Aslan, A., M. Temiz, E. Beşirov ve N. Aban, ‘’Meme kanseri taraması,’’ Meme Hastalıkları Dergisi, 11, 4-11 (2004).

D.2. Aslan, A., M. Temiz, E. Atik, E. Beşirov ve N. Aban, ‘’Bilateral Aksiller Fibroadenom ( Olgu Sunumu ),’’ Meme Hastalıkları Dergisi, 12, 23-25 (2005).

D.3. Sakman, G., C.K. Parsak, A. Aslan ve A. Akınoğlu, ‘’Memenin fillodes tümöründe cerrahi tedavi,’’ Ulusal Cerrahi Dergisi, 21, 27-32 (2005).

D.4Karazincir, S., A. Balcı, E. Eğilmez, A. Aslan, S. Hakverdi ve M. Temiz, ‘’Memenin desmoid tümörü,’’ Meme Hastalıkları Dergisi, 12, 116-8 (2005).

D.5Aslan, A., M. Temiz, Y. Yiğit, R. Can, E. Canbolant ve F. Yiğit, ‘’Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Meme Kanseri Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları,’’ TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6, 193-198 (2007).

D.6. Aslan, A., N. Aban, F. Beyaz, S. Hakverdi, E ve Beşirov, ‘’Retroperitoneal liposarkoma ( Case Report ),’’ Annals of Medical Sciences, 16, 14-16 (2007).

D.7. Aslan, A., M. Temiz, S. Hakverdi, M. Yaldız ve N. Aban, ‘’Inflamatory Fibroid Polip Causing Ileal Invaginasyon ( Case Report ),’’ Annals of Medical Sciences, 16, 17-19 (2007).

D.8. Temiz, M., A. Aslan, S. Hakverdi, A. Güngören ve E. Canbolant, ‘’ Gebelikte İleusa Neden Olan Sigmoid Kolon Kanseri: İki Olgunun Sunumu,’’ Bakırköy Tıp Dergisi, 4, 40-43 (2008)

D.9.Karazincir, S,. A. Balcı, E. Eğilmez, A. Aslan, S. Hakverdi ve M. Temiz, ‘’Görünüm özellikleri ile meme kanserini taklit eden yağ nekrozu: olgu bildirisi,’’ Meme Hastalıkları Dergisi, 13, 29-32 (2005)

D10. Aslan, A., M. Temiz ve E. Canbolant, Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım’’, Çukurova Tıpmed dergisi11, 62-67 (2007)

D.11. Temiz, M., A. Aslan ve E. Canbolant,  Akut Pankreatitte Beslenme’’, Çukurova Tıpmed dergisi 11, 68-74 (2007)

D.12. Temiz, M., A. Aslan, S. Erdoğmuş ve E. Canbolant, Rektumda Yırtık Ve Aşırı

Kanamaya Sebep Olan İnkarsere Rektal Prolapsus:Olgu sunumu’’,Bakırköy Tıp Dergisi,4,166-9 (2008)

D.13. Temiz, M., A. Aslan, H. Bozkurtuğlu, E. Canbolant, E. Beşirov ve N. Aban,

“Passiflora Kullanımına Bağlı Gelişen Tek Taraflı Jinekomasti (Olgu Sunumu)’’, Meme

Hastalıkları Dergisi, 13, 1-3 (2006)

D.14. Aslan A., M. Temiz, E. Semerci ve O.V. Özkan, ‘’ Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarına yaklaşım’’ Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5, 46-51 (2008)

D.15. Aslan A, G. Polat, E. Atik, M. Temiz, Ö.T.Bağdatoğlu ve  N. Aban ‘’ Deneysel Kolitte Selenyumun Etkinliği,’’ Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 7-10 (2008)

D.16.Temiz, M., A. Aslan, H. Bozkurtuğlu, E. Atik, F. Beyaz, E. Canbolant, E. Beşirov ve N. Aban,’’ Fibroadenom ile karışabilen büyük meme hamartomu olgu sunumu’’ Meme Sağlığı Dergisi, 4, 182-4 (2008)

      D.17. Temiz, M., A. Aslan, S. Hakverdi, E. Canbolant, G Diner ‘’Perianal Yerleşimli Büyük Epidermoid Kistler: İki Olgunun Sunumu’’ Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 18, 146-9 (2008)

D.18.Aslan A., M. Temiz, E. Semerci ve O.V. Özkan, İ. Yetim, İ. Fansa, F. Beyaz ‘’ Akut Mezenter İskemi; Klinik Deneyimlerimiz’’ Akademik Acil Tıp Dergisi, Baskıda

D. 19.Temiz, A., Akçora, B., Temiz, M. Aslan A. (2011) [Rectum perforation after anorectal trauma in children: Report of two cases]. Bakırköy Tıp Dergisi, 7 (1), 32-34.

D. 20. Temiz M, A. Aslan, G. Diner, E. Canbolant. Late-onset traumatic rupture of the diaphragm: two case reports. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(1): 82-84

D.21Çetin M., M.Temiz. A. Aslan, E. Turhan, ‘’Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B Virusu İnfeksiyonuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ‘’ Viral Hepat J 2007; 12(3): 121-127

D.22.Temiz, M., A. Aslan, S. Hakverdi, A. Güngören, E. Canbolant, ‘’ Gebelikte İleusa Neden Olan Sigmoid Kolon Kanseri: İki Olgunun Sunumu’’ Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4:40-43

 

D. 23Bayaroğulları H, R. Davran, A. Aslan, İ. Korkmaz, R. Yanmaz, M. Temiz, A. Balcı ‘’ Median arcuate ligament syndrome diagnosed with multisliced computerized tomography: A case report ‘’ Bakırköy Tıp Dergisi 2012;8:145-147

D. 24.Yetim İ, E. Semerci, O.V. Özkan, M. Temiz, A. Aslan  ‘’Warfarin Dozaşımına Bağlı İntramural İnce Barsak Hematomu (Olgu Sunumu)’’ J Clin Anal Med 2011;2(2):43-5

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

E.1. Alabaz, Ö., G. Ören, A. Aslan, E. Erkoçak, ‘’Mastektomi sonrası seroma ve cilt altı enfeksiyonun önlenmesi,’’ 5. Meme Hastalıkları Kongresi, P15, İstanbul, 1999.

E.2. Kaya, F., G. Sakman, A. Aslan, A. Akınoğlu, ‘’Karın travmalarında relaparatomi nedenleri,’’ 3. Ulusal Travma ve Acil kongresi, S154, Antalya, 1999.

E.3. Demiryürek, H., A. Aslan, H. Ünlügenç, A. Denkerb, ‘’ Domuzlarda Karaciğer transplantasyonu,’’ Transplantasyon, S10, İstanbul,  2000.

E.4. Demircan, O., A. Aslan, S. Soyupak, F. Binokay, ‘’Meme kanserli hastalarda yalancı negatif mamografi sıklığı,’’ VI. Ulusal meme Hastalıkları Kongresi, P12, İstanbul, 2001.

E.5. Demiryürek, H, O. Demircan, Ö. Yağmur, A. Aslan, ‘’Major karaciğer rezeksiyonları,’’ V. Ulusal Hepato-pankreato-bilier cerrahi kongresi, S12, Kuşadası, 2001.

E.6. Aslan, A., A Akınoğlu, C.K. Parsak, A. Kaya, ‘’ İnsizyonel herni onarımlarında kullanılan prolen graft’ın uzun dönem komplikasyonları,’’ Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, SB097, Antaya, 2002.

E.7. Beşirov, E., A. Yaman, F. Kibar, K. Dağlıoğlu, A. Aslan, T. Seydaliyeva, ‘’ Normotermik, izotermik ve hipotermik CO2 pneumoperitoneumunun bakteriyel translokasyona etkisi,’’ 4. Deneysel ve klinik Araştırma kongresi, P40, Kayseri, 2003.

E.8. Aslan, A., A. Akınoğlu, C.K. Parsak, ‘’ Meme fibroadenomlarına yaklaşım,’’ VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, P83, Antalya, 2003.

E.9. Aslan, A., M. Temiz, E. Atik, E. Beşirov, N. Aban, ‘’Bilateral Aksiller Fibroadenom ( Olgu Sunumu ),’’ Ulusal Cerrahi kongresi 2004, P120 , Antalya, 2004.

E.10. Beşirov, E., M.Ş. Topçuoğlu,, M. Emre, M. Şan, S. Çetiner, A. Aslan, K. Dağlıoğlu, V. Alıç, M. Özalevli, T. Seydaliyeva, ‘’Kronik miyokard İnfaktüsü oluşturulmuş domuzlarda hipotermik CO2 pneumoperitoneumun fizyolojik etkileri,’’ Ulusal Cerrahi kongresi 2004, SB336, Antalya, 2004.

E.11. Beşirov, E., S. Çetiner, M. Emre, M.Ş. Topçuoğlu, M. Şan, A. Aslan, V. Alıç, M. Özalevli, T. Seydaliyeva, ‘’Pneumoperitoneumda CO2 sıcaklığındaki artışın ve azalmanın portal vende kan gazları düzeylerine ve vücut çekirdek ısısına etkisi,’’ Ulusal Cerrahi kongresi 2004, SB337, Antalya, 2004.

E.12. Aslan, A., M. Çetin, M. Temiz, E. Akoğlu, N. Şahinler, E. Beşirov, N. Aban, ‘’ Deneysel kolitte Propoliz ve Mesalazinin bakteriyel translokasyona etkisi,’’ 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi,  SB19, Ankara, 2005.

E.13. Aslan, A., G. Polat, E. Atik, M. Temiz, E. Akoğlu, E. Beşirov, N. Aban, ’’ Deneysel kolitte Selenyumun etkisi,’’ 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, P34, Ankara, 2005.

E.14. Temiz, M., A. Aslan, H. Bozkurtoğlu, E. Atik, F. Beyaz, E. Canbolant, N. Aban, E. Beşirov, ‘’Fibroadenom ile karışabilen büyük meme hamartomu (Olgu Sunumu),’’ İstanbul Meme Kanseri Konferansı 2006,  E-Poster 111-112, İstanbul, 2006.

E.15. Temiz, M., A. Aslan, H. Bozkurtoğlu, E. Atik, E. Canbolant, N. Aban, E. Beşirov,  ‘’Passiflora kullanımına bağlı gelişen tek taraflı jinekomasti (Olgu Sunumu),’’ İstanbul Meme Kanseri Konferansı 2006,  E-Poster 113, İstanbul, 2006.

E.16. Karazincir, S., A. Balcı, E. Eğilmez, A. Aslan, S. Hakverdi, ‘’Görünüm özellikleri ile meme kanserini taklit eden yağ nekrozu: olgu bildirisi,’’ 27 Ulusal Radyoloji kongresi, S391, Antalya, 2006.

E.17. Karazincir, S., A. Balcı, E. Eğilmez, A. Aslan, S. Hakverdi, ‘’ Memenin desmoid tümörü:olgu bildirisi,’’ 27 Ulusal Radyoloji kongresi, S391, Antalya, 2006.

E.18. Aslan, A., N.Aban, F. Beyaz, S. Hakverdi, E. Beşirov, ‘’ Retroperitoneal liposarkom ( Olgu sunumu )’’ 3. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, S162, Adana, 2006.

E.19. Temiz, M., A. Aslan, S. Hakverdi, A. Güngören, E. Canbolant, ‘’Gebelerde Sigmoid kolon tümörüne bağlı ileus: İki olgu sunumu,’’ XI Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, P54, Bodrum, 2007. 

E.20. Beşirov, E., K. Dağlıoğlu, A. Aslan, M. Temiz, F. Beyaz, E. Canbolant, T. Seydaliyeva,  ‘’ Senkron Pnömoperitoneum Yöntemi,’’ 8. Ulusal Endoskopik Laparaskopik Cerrahi Kongresi,  P48, Antalya, 2007.

E.21 Beşirov, E., M. Emre, K. Dağlıoğlu, V. Alıç, M. Temiz, A. Aslan, F. Beyaz, E. Canbolant, ‘’Laparaskopide İnsufle edilen Gazın Sıcaklığının Ayarlanmasının Yeni Yöntemi,’’ 8. Ulusal Endoskopik Laparaskopik Cerrahi Kongresi, S47, Antalya, 2007.

E.22Aslan, A., M. Temiz, S. Hakverdi, M. Yaldız, N. Aban, ‘’İleumda İnvajinasyona Neden Olan İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu,’’ 2. Uludağ Genel Cerahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi, P56, Bursa, 2007.

E.23. Temiz, M., A. Aslan, A. Güngören, G. Diner, S. Karazincir, ‘’ Mezenterik kist ile karışabilen Aksesuar Over Kaynaklı Paraovarian Kist Olgusu,’’ 2. Uludağ Genel Cerahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi, P33, Bursa, 2007.

E.24. Aslan, A., M. Temiz, S. Hakverdi, G. Polat, C. Tümer, A. Temiz, E. Canbolant, ‘’ Mesalamin’in Deneysel Kolon Anastomozu İyileşmesi Üzerine etkileri,’’ III. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, S3, Adana, 2007.

E.25. Temiz, A., B. Akçora, M. Temiz, A. Aslan, ‘’Çocuklarda Rektum perforasyonu Nedeni: Sivri Cisimler ( 2 Olgu Sunumu ),’’ VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, P043, Antalya, 2007.

E.26. Temiz, M., A. Aslan, G. Diner, E. Canbolant, ‘’ Geç Dönem Tesbit Edilen Travmatik Diafragma Rüptürü ( 2 Olgu Sunumu),’’ VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, P074,  Antalya, 2007.

E.27. Temiz, A., M. Temiz, A. Aslan, ‘’Penetran Torakoabdominal yaralanmalardaki ikilem: Öncelik Toraksamı, Abdomene mi verilmeli?,’’ VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, P044, Antalya, 2007. 

E.28. , Temiz M., A. Aslan, S. Hakverdi, G. Diner, E. Canbolant, ‘’ Perianal yerleşimli büyük epidermoid kistler (İki Olgunun Sunumu) III. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, P71, Adana, 2007.

E.29. Semerci, E., O.V. Özkan, A. Aslan, M. Temiz, E. Beşirov, ‘’ Warfarin dozaşımına bağlı intramural ince barsak hematomu: olgu sunumu’’ 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, Gen-P-38, Antalya, 2008.

E. 30 . Bayaroğulları H, R. Davran, A. Aslan, İ. Korkmaz, R. Yanmaz, M. Temiz, A. Balcı ‘’ Median Arkuat Ligament Sendromu, Multislice BT ile Tanısı ‘’ 32. Radyoloji kongresi

F. Diğer yayınlar

F.1. Düzenlenen Eğitim Seminer / Konferans / Toplantılar

F.1.1 Bilimsel İletişim Toplantıları IV. Toplantı ( Gastrointestinal Cerrahide Güncel Yaklaşımlar ve Komplikasyonlar ); İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Planlaması. Antakya. 22 Nisan 2006.

      

F.1.2. ‘’Alt GİS Kanamalarında Algoritma’’ I. Bölgesel Cerrahi-Dahiliye Diyalog Toplantısı. Antakya. 12.11.2007

      

F.1.3. ‘’Meme Kanseri konferansı’’ Samandağ İlçesi Uzunbağ Beldesi Belediye Salonu. 13 Mayıs 2006

      

F.1.4. ‘’Meme Kanseri konferansı’’ Kilis İl Sağlık Müdürlüğü. 19.10.2007

F.1.5. ‘’Kendi Kendine Meme Muayenesi’’ Hatay Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu 03 Mart, 10 Mart, 17 Mart 2006

F.1.6. ‘’ Travmalarda ilk yardım konferansı’’ Hemşirelik haftası etkinlikleri. MKÜ Rektörlük Mavi amfi. 12.05.2003

F.1.7. ‘’Kanserli Bir Hastanın Günlüğü’’ konferansı.  MKÜ Tıp Fakültesi Toplantı Salonu. 05.01.2005

F.1.8. Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri; Hipovolemik Şok ( MKÜ Tıp Fakültesi Amfisi)

F.1.9. 1. Çukurova Genel Cerrahi Günleri ve İlkbahar Meme Toplantısı 2009; Oturum Başkanlığı ; Video-İnteraktif olgu sunumları-1; 9 Nisan 2009,

st;11.30-12.30

F.1.10. 1. Çukurova Genel Cerrahi Günleri ve İlkbahar Meme Toplantısı 2009; Bilimsel Kurul Üyeliği

F.2. Kurs Katılımları / Sertifikalar

F.2.1. Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu, Antakya. 13-17 Kasım 2006

F.2.2. Deneysel tümör oluşturma ve hücre kültür teknikleri kursu, Kayseri. 16-18 Mayıs 2003

F.2.3. 1. Uygulamalı Deneysel Cerrahi Kursu, Ankara. 18 Kasım 2005

F.2.4. Cerrahi ( Sentinel nod ) kursu katılımı, Antalya. 15-16 Ekim 2003

F.2.5. Deney Hayvanları Kullanım sertifikası, Çukurova Üniversitesi, 2007

F.2.6. Laparaskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu, Ankara, 27-28 Mart 2009

F.3  Yerel Gazete / Dergi yazıları

F.3.1. Meme kanseri 1-2-3 yazıları ( Atayurt gazetesi 12-13-14 Temmuz 2004)

F.3.2. Aslan A., ‘’ İlk yardım ve Travma,’’ Bamteli, 1 ; 3, 26-28 (2004)

F4.   Radyo Konuşmaları

F.4.1. ‘’Meme Kanseri’’ üzerine söyleşi. TRT Hatay Radyosu. 17.07.2007 Bizi Ararmısınız Programı

F.4.2. ‘’Guatr’’ üzerine söyleşi. TRT Hatay Radyosu. 24.Nisan.2007 Bizi Ararmısınız Programı

F.4.3. ‘’Meme Kanseri’’ üzerine söyleşi. TRT Hatay Radyosu. 01 Ağustos 2006 Bizi Ararmısınız Programı