Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Muhammed KORKUSUZ

Güncelleme Tarihi: 03/10/2018

Uzm.Dr. Muhammed KORKUSUZ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Karaman Devlet Hastanesi


EĞİTİM:

Yüksek Öğretim: Konya Selçuk Üniversitesi (1995-2001)

Tıpta Uzmanlık: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (2008-2012)

BİTİRME TEZİ:

Elektif Cerrahi Planlanan Hastalarda Anestezi Alma Fikrinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

KATILDIĞI KURSLAR- KONGRELER:

Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongreleri TARK-(2010-2016)

USG Eşliğinde Rejyonal Anestezi Uygulamaları – Mersin Üniversitesi (2010)

VIII. Çağ Çukurova Anestezi Günleri (2011)

  1. Dayoba Günleri Etkinliği (2011)

Ventilatör İlişkili Pnömoni Bölgesel Eğitim Toplantısı- Başkent Üniversitesi (2010)

Acil Hekimliği Temel Modul Eğitim Sertifikası (2005)

YAYINLANAN ÇALIŞMALARI:

Akut Nekrotizem Pankreatitte Plazmaferez Destek Mi? Tedavi Mi? ( Journal Of The Turkısh Anasthesiology And İntensive Care Socuety September- October 2019

Radikal Retropubik Prostatektomilerde Parenteral Diklofenak İle Kesi Yerine Bupivakain İnfiltrasyonu Kombinasyonunun HKA- Tramadol Tüketimi Üzerine Etkisi (Journal Of The Turkısh Anasthesiology And İntensive Care Socuety Ek sayı cilt 3)