Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nevin Hande DİKEL

Güncelleme Tarihi: 16/10/2018

Op. Dr. Nevin Hande DİKEL

Karaman Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları

2006-2012 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012 Van Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

2013-2018 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

2018-Halen Karaman Devlet Hastanesi

Yayınlar;

1-BMC Ophthalmol. 2015 Dec 29;15(1):186. doi: 10.1186/s12886-015-0163-3. Changes in the choroidal thickness in reproductive-aged women with iron-deficiency anemia. Yumusak E1, Ciftci A2, Yalcin S3, Sayan CD4, Dikel NH5, Ornek K6

2-Eur J Ophthalmol. 2016 Nov 4;26(6):627-632. doi: 10.5301/ejo.5000734. Epub 2016 Feb 3. Comparison of choroidal thickness changes following intravitreal dexamethasone, ranibizumab, and triamcinolone in eyes with retinal vein occlusion. Yumuşak E1, Ornek K2, Dikel NH3

3-Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018;20(1):68-72. doi: 10.24938/kutfd.356541. Açık glob yaralanmaları epidemiyolojisi. Oğurel T1, Gökçınar N2, Güler HA3, Olmez Y4, Dikel NH5, Onaran Z6

Bildiriler;

1- TOD 49. Ulusal Kongre; Vitreusa düşen nükleus ve göz içi lens olgularının postoperatif sonuçları.

2- TOD 50. Ulusal Kongre; Santral seröz koryoretinopatili hastalarda diğer gözde fovea ve koroid kalınlığı.

3- TOD 51. Ulusal Kongre; Ramazan orucunun makula ve peripapiller koroid kalınlığı üzerine etkisi.

4-TOD 51. Ulusal Kongre; Fokal koroidal ekskavasyonu olan santral seröz koryoretinopatili bir olgu.