Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ayşe Mine ÖNENERK

Güncelleme Tarihi: 18/09/2018

Uzm.Dr.Ayşe Mine Önenerk                                                                                                     

Karaman Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Patoloji Uzmanı

EĞİTİM:

1990-1995- Hacı Numan İlköğretim Okulu, Beykoz, İstanbul

1995-2002- Ümraniye Anadolu Lisesi, Ümraniye, İstanbul

2002-2009- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üsküdar, İstanbul

LİSANS SONRASI EĞİTİM VE ÇALIŞILAN YERLER:

2010-Ardahan 2 Nolu Sağlık Ocağı, Devlet hizmet yükümlülüğü, Pratisyen hekim

2012-2016- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Patoloji asistanı

2016 (Haziran-Aralık)- Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Patoloji bölümü (Kulak-burun-boğaz ve sitoloji), Araştırma öğrencisi (Research fellow)

2017 (Ocak-halen devam ediyor) -Karaman Devlet Hastanesi, Patoloji Uzmanı

MESLEKİ ÜYELİKLER:

Türk Patoloji Derneği

Türkiye Sitopatoloji Derneği

European Society of Pathology

Association for Molecular Pathology

KATILDIĞI MESLEKİ TOPLANTILAR

Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2012

Ulusal Patoloji Kongresi, 2013

Ulusal Patoloji Kongresi, 2014

Ulusal Patoloji Kongresi, 2015

Amerika Sitopatoloji Kongresi, 2016

Avrupa Patoloji Kongresi, 2017

Ulusal Patoloji Kongresi, 2017

KATILDIĞI MESLEKİ KURSLAR

Pankreatobilier sistemin neoplastik lezyonları, 2012, İstanbul

Jinekolojik patoloji, 2012,İstanbul

Karaciğerin neoplastik ve nonneoplastik lezyonları, 2013, İstanbul

Nöropatoloji kursu, 2012, 2014İstanbul

Dermatopatoloji kursu, 2013, Adana

Üropatoloji kursu, 2014, Ankara

Patoloji kış okulu, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Ankara

Olgularla sitopatoloji kursu, 2015, 2016, İstanbul

Yumuşak doku tümörlerinde güncel bilgiler, 2015, Ankara

Olgularla endokrin patoloji, 2017, Ordu

YAYINLAR

1-Zeytin K, Toksoy S, Mert A, Türkmen İ, Önenerk M. Kütanöz malign granüler hücreli tümör: Olgu sunumu. Turkish Journal of Plastic Surgery. 2013. 21(3):35-37.

2-Tunçtürk FR, Kalcıoglu MT, Önenerk M, Yavuz C. Periferik fasiyal paralizisinin ender bir nedeni: Postoserebellar kose menengiomu, Goztepe Tıp Dergisi. 2014. 29(4):254-257.

3-Api M, Çıkman MS, Boza A, Rabus MB, Önenerk M, Aker F. Peritoneal Closure Over Barbed Suture to Prevent Adhesions: A Randomized Controlled Trial in an Animal Model.

J Minim Invasive Gynecol. 2015. 15:1553-4650.

4-Api M, Boza A, Çıkman MS, Aker F, Önenerk M. Comparison of barbed and conventional sutures in adhesion formation and histological features in a rat myomectomy model: randomized single blind controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015. 185:121-5.

5-Canberk S,ÖnenerkM, Güneş P, Sayman E, Kılıçoğlu G. Oncocytic Variant of Medullary Thyroid Carcinoma. Endocr Pathol. 2015;26(4):320-3.

6-Canberk S,ÖnenerkM, Sayman E, Göret CC, Erkan M, Atasoy T, Kılıçoğlu GZ.

Is DOG1 really useful in the diagnosis of salivary gland acinic cell carcinoma? - A DOG1 (clone K9) analysis in fine needle aspiration cell blocks and the review of the literature.Cytojournal. 2015;13:12-18.

7-Canberk S, Güneş P,ÖnenerkM, Erkan M, Kılınç E, Koçak Gürsan N, Kılıçoğlu GZ. New Concept of the Encapsulated Follicular Variant of Papillary Thyroid Carcinoma and Its Impact on the Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology: A Single-Institute Experience.Acta Cytol. 2016;60(3):198-204.

8-Güneş P, Canberk S,ÖnenerkM, Erkan M, Gürsan N, Kılınç E, Kılıçoğlu GZ. A Different Perspective on Evaluating the Malignancy Rate of the Non-Diagnostic Category of the Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology: A Single Institute Experience and Review of the Literature. PLoS One. 2016;11(9):e0162745.

9-ÖnenerkM, Canberk S, Güneş P, Erkan M, Kılıçoğlu GZ. Oncocytic variant of poorly differentiated thyroid carcinoma: "Is diagnosis possible by fine-needle aspiration?"Cytojournal. 2016;13:13-23.

10-Erkan M, Canberk S, Kılıçoğlu GZ,ÖnenerkM, Uludokumacı A, Güneş P, Atasoy T.

Avoidance of unnecessary fine-needle aspiration with the use of the Thyroid Imaging Reporting Data System classification and strain elastography based on The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Mol Clin Oncol. 2016 ;5(5):625-630.

11-Çalışkan S, Gökçe AM, Gümrükçü G, Önenerk M. Renal Medullary Carcinoma; A Rare Entity.Iran J Med Sci. 2017;42(2):215-218.

12-Rooper LM,ÖnenerkM, Siddiqui MT, Faquin WC, Bishop JA, Ali SZ. Nodular oncocytic hyperplasia: Can cytomorphology allow for the preoperative diagnosis of a nonneoplastic salivary disease? Cancer. 2017 Apr 14. doi: 10.1002/cncy.21865.

13-Önenerk AMPusztaszeri MPCanberk SFaquin WC. Triage of the indeterminate thyroid aspirate: What are the options for the practicing cytopathologist? Cancer. 2017 Jun;125(S6):477-485. doi: 10.1002/cncy.21828.

14-Primary Benign and Malignant Thyroid Neoplasms With Signet Ring Cells: Cytologic, Histologic, and Molecular Features.Farhat NA, Onenerk AM, Krane JF, Dias-Santagata D, Sadow PM, Faquin WC. Am J Clin Pathol. 2017 Sep 1;148(3):251-258. doi: 10.1093/ajcp/aqx074.

15-FNA diagnosis of poorly differentiated thyroid carcinoma. A review of the recent literature. Saglietti C, Onenerk AM, Faquin WC, Sykiotis GP, Ziadi S, Bongiovanni M. Cytopathology. 2017 Dec;28(6):467-474. doi: 10.1111/cyt.12497. Epub 2017 Nov 2. Review.

16-Should subcentimeter non-invasive encapsulated, follicular variant of papillary thyroid carcinoma be included in the noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features category? Xu B, Farhat N, Barletta JA, Hung YP, Biase D, Casadei GP, Onenerk AM, Tuttle RM, Roman BR, Katabi N, Nosé V, Sadow P, Tallini G, Faquin WC, Ghossein R. Endocrine. 2018 Jan;59(1):143-150. doi: 10.1007/s12020-017-1484-1. Epub 2017 Dec 4.

17-Periungual Eccrine Poroma Masquerading as Ingrown Toenails. Göktay F, Güneş P, Akpolat ND, Ferhatoğlu ZA, Önenerk M.J Am Podiatr Med Assoc. 2017 Nov;107(6):551-555. doi: 10.7547/16-127.

 

KİTAP

Faquin WC, Önenerk M. (2017). Diagnostic Liquid-Based Cytology. Hoda R,VandenBussche C, Hoda SA (Ed), Fine needle aspiration of salivary gland (s. 143-158). Berlin: Springer-Verlag GmbH.

POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİLER

2012 Ulusal Patoloji Kongresi:

1- PAP Smear rezidüel sıvılarından hazırlanan hücre blokları sonuçlarının tanıya katkısı. Güneş P, Aker F,Canbey C, Önenerk M, Arslanpençesi İ.

2-Kondrosarkom olarak metastaz yapan overin seröz papiller adenokarsinomu: Olgu sunumu. Önenerk M, Canbey C, Onomay B, Çomunoğlu N, Aker F.

3- Gastrointestinal sistemin nadir görülen mezenkimal polipleri. Canbey C, Onomay B, Önenerk M, Çomunoğlu N.

2013 Ulusal Patoloji Kongresi:

1-İki farklı eğitim ve araştırma hastanesinde Thin-prep ve konvansiyonel servikovaginal smear performanslarının karşılaştırılması. Önenerk M, Aker F, Kır G, Köse G, Aka N.

2- İnflamatuar barsak hastalığında histopatolojik skorlama sisteminin uygulanabilirliği ve morfolojik bulguların klinik bulgularla karşılaştırılması. Özkara S, Önenerk M, Aker F, Gümrükçü G, Saltürk A, Koçhan K, Gönen C.

2014 Ulusal Patoloji Kongresi:

Meme karsinomunda moleküler subtipin aksiller lenf nodu pozitifliğine etkisi. Önenerk M, Aker F, Gümrükçü G, Kılınç E, Gürsan N, Gürelyik G, Doğan M.

2015 Ulusal Patoloji Kongresi:

1-Olgu sunumu: İnvaziv meme karsinomu içeren Malign Phyllodes Tümörü. Önenerk M, Aker F, Gürsan N, Gümrükçü G.
2- Alt ekstremite metastazı ile prezente olan ekstraadrenal malign paraganglioma olgusu. Önenerk M, Kuş Z, Erkan M.

3-Östrojen Reseptör Pozitif /Progestron Reseptör Negatif  Meme Karsinomlarının Klinikopatolojik Karekteristikleri. Önenerk M, Aker F, Gümrükçü G, Gürsan N, Kılınç E, Doğan M, Gürleyik G.

4- Tiroid ince iğne aspirasyon biopsilerinde malignite için şüpheli ve malign kategorilerinin histopatolojik verifikasyonu ve uyumsuz vakaların sitomorfolojik özellikler açısından gözden geçirilmesi. Önenerk M, Gürsan N, Kılınç E, Canberk Ş.

5-Karaciğer Kitle Lezyonlarında Ultrason Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: 2 Yıllık Verilerin Tek Enstitü Değerlendirmesi. Sayman E, Önenerk M, Özkara S, Canberk Ş.

6- Böbrek Ve Pankreasta Eş Zamanlı Ekstrakranial Metastaz Yapan Meningial Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Önenerk M, Aker F, Erkan M, Özkara S, Tilki M, Sürmelioğlu A. 

7- Akciğer ince iğne aspirasyon biyopsilerinde tümör alt tiplerinin sitomorfolojik parametreler ile WHO 2015 akciğer sınıflaması eşliğinde tekrar değerlendirilmesi. Gürsan N, Yıldırım A, Önenerk M, Erkan M, Canberk Ş.

8- Meme Kanser Cerrahisinde Sentinel Lenf  Nodunu Değerlendirmede İntraoperatif Sitolojinin Tanı Değeri. Önenerk M, Aker F, Gümrükçü G,  Gürsan N, Doğan M, Gürleyik G, Özel L, Şimşek A. (sözlü bildiri)

2017 Ulusal Patoloji Kongresi:

1-Deri eki tümörlerinin prevelansı: 2006-2016 yıllarını kapsayan retrospektif bir çalışma. Önenerk M, Sanal Yılmaz B, Dokanakoğlu B.