Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Osman Yaşar IŞIKLI

Güncelleme Tarihi: 11/12/2018

Op.Dr.Osman Yaşar IŞIKLI

Karaman Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı

 

EĞİTİM :

1989-1997   Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006-2012 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanlığı

 

ÇALIŞILAN YERLER:

1997-2000   Karaman Kavaközü Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi

                    Kavaközü Ecza Dolabı işletmeciliği

                    Hışılayık Tüneli İşyeri Hekimliği

 2001-2004 Karaman Akçaşehir Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi

 2004-2006 Karaman Merkez 3 nolu Sağlık Ocağı Tabibi

                   82. Yıl Devlet hastanesi 112 Acil Servis İstasyonu Sorumlu Tabibi  

 2005-2010 yılında Karaman Selçuklu Tıp Merkezi Kurucu ortakları arasında yer aldım

                  Halen Karaman Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

 

Yayınlarım

Uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler

1.  Gökşin İ., G. Saçkan, Ş. Gökşin, O.Y. Işıklı, A.V Özcan, “Mitral kapak replasmanı sonrası warfarin kullanımına bağlı Henoch-Schonlein purpurası”, 10. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Çeşme, Volüm 16, 17-21 Ekim. , 2008

2. Gökşin İ., B. Emrecan, A.V Özcan, G. Saçkan, O.Y. Işıklı, M. Aslan, O. Coşkun, E. Gürses, “Açık kalp cerrahisi sonrası hemodiyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği”, 10. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Çeşme, Volüm 16, 17-21 Ekim , 2008.

3.  Gökşin İ., A.V Özcan, F. Adalı, G. Saçkan, O.Y. Işıklı, S. Çakır, H. Tanrıverdi, A. Kaftan, “Devamlı sütür tekniği ile aort kapak replasmanı”, 10. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Çeşme, Volüm 16, 17-21 Ekim , 2008

3. Gökşin İ., A.V Özcan, F. Adalı, O.Y. Işıklı, S. Pazarcıkcı ve H. Sungurtekin, “Asendan aort replasmanı ve aortik resüspansiyon uygulanan redo vakada hemisternotomi (upper half sternotomy) ile total aortik ark replasmanı”. 10. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Çeşme, Volüm 16, 17-21 Ekim. , 2008

4.  Özcan A.V, İ. Gökşin, S. Pazarcıkcı, D. Verdi, M. Kömürcü, O.Y. Işıklı, “Pediyatrik kongenital kalp cerrahisinde uygulanan minimal invaziv sağ minitorakotomi”, 10. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Çeşme, Volüm 16, 17-21 Ekim. , 2008

5.  Saçar, M., S. Saçar, G. Önem, F. Adalı, D. Ökke, O. Y. Işıklı, A. Asan, M. Dereli, H. Turgut ve A. Baltalarlı, “Postoperative Infections Following Cardiovascular Procedures In A University Hospital In Turkey: Distribution And Microbiological Findings,” Surgical Infection Society- Europe 21st Annual Congress, Antalya, 2008. , 2008

6. O.Y Işıklı, G. Toplu, M.R. Toksöz, Treatment of the telangiectasies by the technique of thermo coagulation, using stainless steel or nickel needles. Study on 120 patients 13. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 2014

7. O.Y. Işıklı, A. Yenigün, G. Toplu, M.S AltıntaşWhile We Make Thermocoagülation with TC 3000,Which Needle Use On The Face and Nasal Telangiectases? Nichel Needle ( R3i) or Stainless Steel Needle(K3i) ? 13. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 2014

8. O.Y.Işıklı, M.R.Toksöz, M.S.AltuntaşLymph edema, or deep venous thrombosis of the leg be consulted as: Liposarcoma 13. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 2014

9. O.Y.Işıklı, U.Dönmez, H. Bal, F.A. DoğanClosure Fast Endovenous Radiofrequency Ablation,Tulip Fibre Endovenous Laser Ablation and Bipolar Radiofrequency –İnduced Thermotherapy (RFTT): Early and Midterm Results of The 273 patients13. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 2014

10. O. Y. Işıklı, H.Taştan, H. K.Çetin Kronik Periferik Arter Hastalıklarında 3 Yıllık Endovasküler Deneyimlerimiz 15. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 2018

11.O. Y. Işıklı, H.TaştanBüyük safen ven yetmezliği tedavisinde kullandığımız radyofrekans ablasyon ve siyanoakrilat embolizasyon tekniklerinin 30 aylık sonuçları 15. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 2018

12. O. Y. Işıklı, H. K.Çetin Spider venüllerde 4mHz (TC 3000) ile 13.56 (Angie) cihazlarının karşılaştırılması 15. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya 2018

13.O.Y.Işıklı H.Taştan, A.B.Uslu, M.C. ÇiçekCoil emboli sonrası cilt nekrozu gelişen bir hastanın Hipokloröz asit (HOCI) ile tedavisi. 13. Ulusal Yara Kongresi 2018

14.O. Y. Işıklı, H. K. Çetin, A. B. Uslu Kronik Venöz Ülser Tedavisinde Epidermal Hücre Greft tedavisi 13. Ulusal Yara Kongresi 2018

15. O. Y. Işıklı, S. Karaburgu, Ç. Karabıçak, A. B. Uslu Amputasyon planlanan iki diabetik ayakta yaklaşımımız 13. Ulusal Yara Kongresi 2018

16.O. Y. Işıklı, H. Taştan, H. K. Çetin, G. Karaeminoğulları, A. B. Uslu .Evre IV bası yarasında negative başınçlı yara tedavisi deneyimlerimiz. 13. Ulusal Yara Kongresi 2018

Ulusal Hakemli dergilerde yeralan

1. Saçar, M., S. Saçar, G. Önem, F. Adalı, D. Ökke, O. Y. Işıklı, A. Asan, M. Dereli, H. Turgut ve A. Baltalarlı, “Postoperative Infections Following Cardiovascular Procedures in a University Hospital in Turkey: Distribution and Microbiological Finding”, Koşuyolu Heart Journal, 10(1), 1-5, 2006. , 2006

2. K.G.Saçkan B. Emrecan, O.Y. Işıklı, İ.GökşinMitral kapak replasmanı sonrası renal arterde tromboemboli = Renal artery Thromboembolism after mitral valve replacement Pamukkale Üniversitesi Tip Fakültesi, 2009.

3.G. Önem, Y. T.Yaylalı, İ.SusamS Öztürk, O.Y. Işıklı, A.Baltalarlı

Koroner arter hastalığına eşlik eden izole sol ventrikül hipertrabekülasyonu = Isolated left ventricular hypertrabeculation associated with coronary artery disease Pamukkale Tip Dergisi 2011

4. B. Emrecan, O.Y.Işıklı, N. Kandemir, A. Çiftçi Brakiyosefalik arteriyovenöz fistül girişine bağlı venöz diseksiyon
DOI : 10.5606/TKDC.Dergisi.2012.028

 

5.M. Saçar, G. Önem, O.Y.Işıklı , F. Adalı, K.G. Saçkan, M.Aşalaldeh, A.Baltalarlı Ekstra-anatomik baypas cerrahisinde orta ve uzun dönem sonuçlarımızPamukkale Tıp Dergisi, cilt 4, sayı 2 (2011)

6. Ozcan AV , Boysan E,Isikli OY,Goksin ISurgical treatment for a complex congenital arteriovenous malformation of the lower limb.Texas Heart Institute Journal 

7.F.Türk,G. Yuncu, C.Atinkaya, O.Y.Işıklı The simultaneous presence of bronchiectasis in a patient with double-outlet right ventricle, atrial septal defect, ventricular septal defect and pulmonary stenosis

8. M. Akay O. Saydam,O.Y.Işıklı , F.Kızılkaya Varis semptomlarıyla başvuran inferior vena cava agenezisi olgusu: her varis opere edilmeli midir? Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 41

9. M.Atay ,O.Saydam ,O.Y.Işıklı ,F. KızılkayaVaris semptomlarıyla başvuran inferior vena cava agenezisi olgusu: her varis opere edilmeli midir?Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yıl:  2016;41(2):414-416

10. M. Atay, O. Saydam, O.Y. Işıklı , M. Gürsoy, V. Bakuy Buerger disease with cardiac involvement in a young patient Cukurova Med J. 2016; 41(2): 408-410