Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mehmet ÖZYAŞAR

Güncelleme Tarihi: 04/10/2018

Uzm. Dr. Mehmet ÖZYAŞAR

Kardiyoloji bölkümü Karaman Devlet Hastanesi

                1999-2006 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi  Tıp Fakültesi Genel Tıp mezun oldu. 2006-2009 yılları arasında zorunlu devlet hizmeti görevi kapsamında Adıyaman ili Tut ilçesinde Aile Hekimi ve Aile Hekimi Eğiticisi olarak görev yaptı. 2009-2014 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini aldı. 2014-2016 yılları arasında Kastamonu Devlet Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak zorunlu devlet hizmeti görevini tamamladı. 2015 yılında Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde koroner anjiyografi ünitelerinin kuruluşu ve   uygulamaları ile ilgili eğitim aldı. Kastamonu ilinde 2016 yılında ilk kez koroner anjiyografi ünitesinin kurulması ve açılışı faaliyetinde fiilen görev yaptı. 2016 Eylül ayında Karaman Devlet Hastanesine atanarak göreve başladı. Halen Karaman Devlet Hastanesinde görev yapmaktadır.

A-) Yayınlanmış olan bilimsel yayınlar;     

 • 1-Assessment of the neutrophil to lymphocyte ratio in young patients with acute coronary syndromes. PMID: 23760114
 • 2-Coronary artery ectasia is associated with atrial electrical and mechanical dysfunction: an observational study. PMID: 22968298
 • 3-Relation of neutrophil/lymphocyte ratio with the presence and severity of coronary artery ectasia. PMID: 23703551
 • 4-The effects of a single dialysis session on atrial electromechanical conduction times and functions. PMID: 24356552
 • 5-Hematological parameters and coronary collateral circulation in patients with stable coronary artery disease. PMID: 24294041
 • 6-Detection of subclinical atrial dysfunction by two-dimensional echocardiography in patients with overt hyperthyroidism. PMID: 23199618
 • 7-Evaulation of atrial conduction abnormalities and left atrial mechanical functions in patients with subclinical thyroid disorders. PMID: 22933164
 • 8-Evaluation of left ventricular systolic asynchrony in patients with subclinical hypothyroidism. PMID: 22825898
 • 9-Evaluation of left atrial mechanical functions and atrial conduction abnormalities in patients with clinical hypothyroid. PMID: 22641548

  B-) Devam eden bilimsel araştırmalar;

  • 1-Retrospektif Koroner Tortiyosite ( Kıvrımlı Damar ) Çalışması, verilerin toplanması aşamasındadır.
  • 2-Vein-Cold (Periferik Vasküler Hastalıklarda Yakınmaların Değerlendirilmesi) yazım aşamasındadır.
  • 3-MINOCA-TR ( Türk Toplumunda Tıkayıcı Olmayan Miyokard Enfarktüsü ) çalışması yazım aşamasındadır.
  • 4-BOOMERANG-TR (Sekonder Koroner Revaskülasrizasyon Gereksinimi ile Gelen Re-infarktüs Hastaların Değerlendirilmesi) hazırlanma aşamasındadır.