Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mehmet UYSAL

Güncelleme Tarihi: 30/10/2018

Op.Dr. MEHMET UYSAL

Çocuk Cerrahi Bölümü
Karaman Devlet Hastanesi

Eğitim:

1992-1998 Tıp Eğitimi, Selçuk Üniv. Tıp Fakültesi; KONYA

2004-2010 Uzmanlık Eğitimi, Erciyes Üniv.Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı; KAYSERİ

Çalıştığı Kurum:

Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi Acil Polk.

Karaman Merkez 4 No’lu Sağlık Ocağı

Karaman Devlet Hastanesi Acil Polk.

Karaman Devlet Hastanesi

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER

1) Çocuklardaki Perfore Apandisitte Açık ve Laparoskopik Apandektomi Sonrası Komplikasyonlar  Dr.Mehmet Uysal,Prof.Dr.Mustafa Küçükaydın,Op.Dr.Ahmet Necip Çiftler,Dr.Serkan Arslan,Dr.Ali Aslan,Erciyes Tıp Dergisi

2) Çocukluk Çağı Primer Megaüreterlerinde, Üreterovezikal Bileşkedeki Histopatolojik Değişikliklerin Klinik Gidiş İle İlişkisi.Uysal M,Küçükaydın M,Deniz K , PEDURO 08-10.Nisan.2010,İzmir

3) Laparoscopic assisted transanal pull-through versus transanal pull-through for Hırschsprung’s disease 24.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi 05-08.Kasım.2006,Adana

4) Complications after open and laparoscopic appendendectomy for perforated appendicitis, 24.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi 05-08.Kasım.2006,Adana

5) Çocuklarda travmatik posterior üretra yaralanmalarında tedavi yaklaşımları,Küçükaydın M,Çiftler AN,Güzel M,Uysal M,Dörterler ME,Arslan S,Doğan AB,Sulubulut KC,Aslan A,Ayangil HR,Turan C 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 08.11.Kasım.2007,Antalya

6) Thoracoscopic treatment of pulmonary hydatıd cyst ın children,24.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi 05-08.Kasım.2006,Adana

7) Çocuklarda orta ve yüksek dereceli vezikoüreteral reflülerin dextranomer/hyalüronik asit enjeksiyonu ile endoskopik tedavisi, Küçükaydın M, Çiftler AN, Uysal M, Arslan S, ,Dursun İ, Güzel M,Doğan AB ,Arslan S,Aslan A,,Sulubulut KC, Ayangil HR,Poyrazoğlu MH, 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 08.11.Kasım.2007,Antalya

8) Hipospadiyas onarımı sonuçları:komplikasyonları etkileyen faktörler, Küçükaydın M,Güzel M,Uysal M, Çiftler Ahmet N,Ayangil HR,Dörterler ME,Arslan S,Doğan AB,Sulubulut KC,Aslan A, 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 08.11.Kasım.2007,Antalya

9) Bir çocuk hastada böbrek kist hidatiğinin laparoskopik olarak tedavisi, Küçükaydın M, Ayangil HR, Arslan S,Doğan AB, Güzel M,Uysal M,Çiftler  AN,,Dörterler ME,Arslan,Sulubulut KC,Aslan A, 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 08.11.Kasım.2007,Antalya

10) Palpe edilemeyen testislerde laparoskopi, Küçükaydın M,Çiftler Ahmet N,Güzel M,Uysal M,Dörterler ME,Arslan S,Foğan AB,Sulubulut KC,Aslan A,Ayangil HR,Turan C, 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 08.11.Kasım.2007,Antalya

11)Ambiguous genitalede cerrahi tedavi:17 yıllık deneyimimiz, Küçükaydın M,Çiftler  AN,Hatipoğlu N,Uysal M,Dörterler ME,Güzel M,Arslan S,Kendirci M,9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 09-11.Kasım.2007,Antalya

12)Management of Travmatıc Posterior Urethral Injurıes ın children, Küçükaydın M,Çiftler AN,Güzel M,Uysal M, European Society of Paediatrıc  Urology,24-26  Aprıl 2008,Nice, France

13)Endoscopic treatment of moderate and high grade vesicoureteral  reflux in chıldren using dextranomer/hyaluronıc acıd ınjectıon. , Küçükaydın M,Çiftler AN, ,Uysal M Güzel M,Poyrazoğlu MH,Gunduz Z,Doğan AB,Aslan A,IPEG’s 17 th Annuel Congress for Endosurgery in Children, June 12-15,2008,Cannes,France.

14)Laparoscopic management of nonpalpable testis.IPEG’s 17 th Annuel Congress for Endosurgery in Children,June 12-15 ,Cannes,France.

15)Snodgras yöntemi ile onarılan distal ve proksimal hipospadiaslı olgularda komplikasyon oranlarının karşılaştırılması,Küçükaydın M,Güzel M,Çiftler AN,Orhan B,Karakaya AE,Ayangil HR,Uysal M,Alkan İY,Türkiye Çocuk Cerrahi Dergisi 20(3):183-185,Aralık 2006.

16) Snodgras yöntemi ile onarılan distal ve proksimal hipospadiaslı olgularda komplikasyon oranlarının karşılaştırılması,Küçükaydın M,Güzel M,Çiftler AN,Orhan B,Karakaya AE,Ayangil HR,Uysal M,Alkan İY,22.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi,08-11.Eylül.2004 Holıday Inn-Bursa.

17) Snodgras yöntemi ile onarılan distal ve proksimal hipospadiaslı olgularda komplikasyon oranlarının karşılaştırılması,Küçükaydın M,Karakaya AE,Güzel M,Çiftler AN,Orhan B,Ayangil HR,Uysal M,8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Güncelleştirme Kursu,1-4 Ekim.2005,Marmaris,Turkey.

18)Palpe edilebilen inmemiş testislerde inguinal kanal açılmadan orşidopeksi, Küçükaydın M,Karakaya AE, Ayangil HR ,Çiftler AN, Güzel M ,Orhan B, ,Uysal M,8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Güncelleştirme Kursu,1-4 Ekim.2005,Marmaris,Turkey.

19)Laparoskopik femoral herni onarımı,Küçükaydın M,Arslan S,Çiftler AN,Güzel M,Uysal M,Doğan AB,Aslan A,26.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi,16-18.Haziran.2008,İstanbul.

20)Hipospadias onarımı sonuçları:Komplikasyonları etkileyen faktörler, Küçükaydın M, Güzel M ,Çiftler AN, ,Uysal M,Dörterler ME,Arslan S,Doğan AB,Sulubulut KC,Aslan A,Yandım Ö,26.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi,16-18.Haziran.2008,İstanbul.

21) Ambiguous genitalede cerrahi tedavi:18 yıllık deneyimimiz, Küçükaydın M,Güzel M,Çiftler  AN,Uysal M,Hatipoğlu,Dörterler ME,Arslan S,Doğan AB ,Sulubulut KC,Aslan A,Yandım Ö,Kendirci M,26.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi,16-18.Haziran.2008,İstanbul.

22)Çocuklarda laparoskopi yardımıyla pyeloplasti, Küçükaydın M,Arslan S,Dörterler ME,Sulubulut KC,Yandım Ö,Uysal M,Doğan AB,Aslan A,27.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi,30.Eylül-3 Ekim.2009,Malatya.

KATILDIĞI KURSLAR VE KONGRELER

1) 24.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 05.Kasım-8 Kasım 2006, ADANA

2) 24.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ,Onkoloji Kursu 04-05.Kasım 2006, ADANA

3) 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 09-11.Kasım.2007,ANTALYA

4) 2.Ulusal Çocuk Yanıkları Tedavi Kongresi (Sertifika Belge No:022808)10-14.Nisan.2013,ANTALYA

5) Kardiyopulmoner Resüsitasyon 26-27.03.2008,KAYSERİ

 6) 9.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi (Çocuk Ürolojisinde Görüntüleme Yöntemleri ve Üriner Sistem Taş Hastalığı) 08-09.11.2007,ANTALYA