Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Kalite Standartları Tablosu

Güncelleme Tarihi: 07/09/2017

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ

Sıra
No

Hizmetin Adı

İstenilen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin En Geç Sunulma Süresi

1

Poliklinik muayenesi

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, hizmet akdi ile çalışanlar için günlük vizite kâğıdı, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi

1 Saat, 30 Dakika

2

Hekim seçme hakkının kullandırılması

Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi

1 Saat, 30 Dakika

3

MR çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

10  Gün

4

CT(Tomografi çekilmesi)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3  Gün

5

Ultrason Çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Tetkik İstemi ile Aynı Gün

6

Doopler USG

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

2 gün

7

Kemik Dansitometrisi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Tetkik İstemi İle Aynı Gün

8

Mamografi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Eski mamografi ve ultrason sonuçları

 7 Gün

9

EKO çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Tetkik İstemi İle Aynı Gün

10

EFOR

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

1 Hafta

11

EEG çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 Gün

12

Muhtelif röntgen çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı Gün

13

Laboratuar tetkikleri
(Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Romatizmal testler, Gaitada parazit, gizli kan, kardiak marker)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

 

Tetkik İstemi İle Aynı Gün

14

Laboratuar tetkikleri
(Üçlü tarama testi) her gün kan alınıyor

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

2 Hafta

15

Laboratuar tetkikleri
(kültür)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

2 Gün

16

Patoloji tetkikleri

Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi

7 İş Günü

16

Psikolojik Testler

Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi

5 Gün

17

Sürücü olur raporunun düzenlenmesi

T:C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, , 2 adet fotoğraf (Son altı aylık), ücretli poliklinik muayenesi başvurusu ve sözlü rapor talebi(Göz, iç hastalıkları. KBB, Ortopedi, Ruh ve Sinir Hastalıkları branşlarından birine),

1 Gün

18

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun  düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için)

Talep dilekçesi, 5 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi

20 Gün

19

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için)

2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden  Hastanemize yazılmış üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık),, T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi,
Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık),, T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi

20 Gün

20

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için)

Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)
4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi.

20 Gün

21

İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi

Talep dilekçesi, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu

İşe giriş 1 gün
Diğer raporlar 14Gün

22

İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi

İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi.

1 Hafta

23

Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi

Üç hekim İmzalı Rapor kağıdı, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi.

Aynı Gün

24

Yaş tashihi, Evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi

 Mahkemeden alınan üst yazı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,

Mahkeme tarihinden Önce

25

Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması

Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

15 Gün

26

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

3 Gün

27

Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),

30 Gün

28

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

Ayda bir kontrol ve cevap yazılması

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

NOT    :Hizmetlerin sunum süreleri olarak;
 O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.