Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Güncelleme Tarihi: 07/09/2017

SIRA NOKURUM KODUSTANDART DOSYA PLANI KODUHİZMETİN ADIHİZMETİN TANIMIHİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASIHİZMETTEN YARARLANANLARHİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADIHİZMETİN SUNUM SÜRECİNDEHİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARETAŞRA BİRİMLERİMAHALLİ İDAREDİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİLK BAŞVURU MAKAMIPARAF LİSTESİKURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARKURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALARMEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİHİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİYILLIK İŞLEM SAYISI
                    
2  Poliklinik HizmetiMuayene için
 başvuran hastaların
 ayaktan muayene ve tedavilerinin düzenlenmesi
YTKİY' nin poliklinik hizmetlerini düzenleyen 6,7,8,9,10,11 ve 12. maddeleriVatandaş    1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik
2- Seçilen Hekim İsmi
Poliklinik1-Poliklinik Grevlisi
2-Seçilen hekim
   1 saat 30 dakika611106SUNULMUYOR
3  Yatarak Tedavi HizmetleriMuayene için
 başvuran hastaların
 yatarak  tedavilerinin düzenlenmesi
YTKİY' nin  servis hizmetlerini düzenleyen 13. maddesiVatandaş    1-Hekim Yatış Kararı
2-Yatiş işlemleri
KliniklerKat Sekreteri
Servis Hemşiresi
Doktor
   2 saat
 
12832SUNULMUYOR
4  Laboratuar Hizmetleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Romatizmal testler, Gaitada parazit, gizli kan, kardiak marker)Poliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek laboratuar tetkik hizmetleriYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    1- Hekim İstem BarkotuTetkik yapılacak numune kan ise Kan alma birimi
diğer numuneler için Laboratuar
Kan alma birimi görevlisi
Laboratuar Görevlisi
   aynı gün içerisnde sonuçlar varilir.555112SUNULMUYOR
   Laboratuar Hizmetleri (Üçlü tarama testi) her gün kan alınıyorPoliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek laboratuar tetkik hizmetleriYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    1- Hekim İstem Barkotukan alma birimiKan alma birimi görevlisi
Laboratuar Görevlisi
   2 hafta SUNULMUYOR
   Laboratuar Hizmetleri ((kültür)Poliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek laboratuar tetkik hizmetleriYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    1- Hekim İstem BarkotuMikrobiyoloji laboratuarıMikrobiyoloji görevlisi   2 gün5465SUNULMUYOR
   Patoloji tetkikleriPoliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek laboratuar tetkik hizmetleriYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    1- Hekim İstem BarkotuPatoloji laboratuarı patoloji laboratuarı görevlisi   7 iş günü 3303SUNULMUYOR
5  
 Röntgen Filmi Çekim Hizmeti
Poliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek Radyoloji tetkik hizmetleriYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    Tetkik istem kağıdı Röntgen birimi,
Röntgen Birimi görevlisi   Aynı gün içerisnde sonuçlar varilir.81806SUNULMUYOR
   
MR Hizmeti
Poliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek MR hizmetiYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    Tetkik istem kağıdıMR birimi randevu
verme bölümü
MR birimi görevlisi   10 gün4418SUNULMUYOR
6  
Ultrasonografi hizmetleri
Poliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek USG tetkik hizmetiYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    Tetkik istem kağıdıUsg birimi randevu
verme bölümü
Usg birimi görevlisi
Doktor
   Tetkik istemi ile aynı gün21509SUNULMUYOR
   
Tomografi Hizmeti
Poliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek tomografi  hizmetiYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    Tetkik istem kağıdıTomografi birimi randevu
verme bölümü
Tomografi birimi görevlisi   3 gün12199SUNULMUYOR
   Mamografi HizmetiPoliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek mamografi hizmetiYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    Tetkik istem kağıdıMamografi birimi randevu verme birimiMamografi birimi görevlisi   7 gün1890SUNULMUYOR
   Kemik Dansitometrisi HizmetiPoliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek Kemik Dansitometrisi hizmetiYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    Tetkik istem kağıdıKemik Dansitometrisi randevu bölümüKemik Dansitometrisi
görevlisi
   Tetkik istemi ile aynı gün9320SUNULMUYOR
   EKO HizmetiPoliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek EKO hizmetiYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    Tetkik istem kağıdıEKO birimi EKO birimi görevlisi   tetkik istemi ile aynı gün4597SUNULMUYOR
   EEG HizmetiPoliklinik ve servis hastalarının teşhis ve tedavilerine rehberlik edecek EEG hizmetiYTKİY' nin  laboratuar hizmetlerini düzenleyen 15. maddesiVatandaş    Tetkik istem kağıdıEEG birimiEEG birimi görevlisi   3 gün369SUNULMUYOR
7  Ameliyat HizmetleriCerrahi girişim gerektiren hastalara verilecek ameliyat hizmetleriYTKİY' nin  Ameliyathane hizmetlerini düzenleyen 16. maddesiVatandaş    1-Yatış Onayı
2-Hasta Dosyası
3-Hastanın tüm tetkikleri
 Ameliyatı Yapacak Cerrahi Hekimi
Ameliyathane Ekibi
   24 Saat12478SUNULMUYOR
8  Epikriz RaporuMuayene veya taburcu sonrası talebi halinde hastaya epikriz raporu verilmesiYTKİY' nin  Hastaların Çıkarılmasını düzenleyen 76. maddesiVatandaş    1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik
2- Dilekçe
Hastane MüdürüKat Sekreteri
Bilgi-İşlem Sorumlusu
Hastane Müdürü
Baştabip
   30 Dakika12505SUNULMUYOR
10  Hasta Hakları BaşvurusuYerinde çözülemeyen Hasta Hakları Başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasıHasta Hakları Yönetmeliği
Hasta Hakları Yönergesi
Hekim Seçme Yönergesi
Genelgeler (2004/1, 2005/2, 2005/6)
Vatandaş    Şahsen veya elktronik başvuruSağlık Bakanlığı web sayfasından başvuru formu doldurularak yada hastane hasta hakları birimlerine şahsen başvurulur.Birim Sorumlusu, Kurul BaşkanıŞikayet konusu olan personelden ve varsa şahitlerden yazılı bilgi alınmasıilgili kişilere sonucun bildirilmesi 15 gün355sbu.saglik.gov.tr
   Ambulans HizmetleriYeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağilık tesisine nakledilmesiAcil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 15. maddesiVatandaş    1- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik
2-Hekimin Sevk Kararı
Acil ServisHekim   Sevk edildiği gün,  tamamlanma süresi sevk edildiği ile göre değişir              553SUNULMUYOR
   Enfeksiyon kontrol Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili ile bu komitenin çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.YTKİY Madde 30,
Enfeksiyon kontrol Yönetmeliği
Vatandaş     Enfeksiyon Kontrol BirimiEnfeksiyon Kontrol Birimi hemşires,
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı
     SUNULMUYOR
   Kalite ve PerformansSağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimli sağlık hizmetinin sunumunun sağlanmasıSağlıkta kalite ve performans yönergesi
madde 1
Çalışanlar ve Vatandaş     Kalite Birimi      SUNULMUYOR
   Hizmet içi EğitimSağlık Bakanlığı’nda
 görevli Devlet Memurlarının
yetiştirilmelerini sağlamak,
 verimliliğini artırmak ve
 daha ileriki görevlere
hazırlanmaları için
 uygulanacak Hizmet içi
Eğitimin ilkelerini, planlama
 esaslarını ve değerlendirilme
 usullerini tespit etmektir.
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Madde 16sağlık çalışanları     Eğitim Birimi     41SUNULMUYOR
   Organ ve Doku Bağışı İşlemleriKişi hayatta iken serbest iradesiyle tıbbi yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi. 29.05.1979 tarih 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun, 01.06.2000 Tarih ve 24066 Sayılı Organ ve Doku Nakli Hizmetleri YönetmeliğiBağış yapmak isteyen gönüllü vatandaşlar.    1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik
2-İki Şahit
3-Adres
4- Telefon numarası
Organ Bağış Birimi1-Organ Bağış Birim Sorumlusu 2-Başhekim Yardımcısı İl Sağlık Müdürlüğüne Organ Bağış Bildirimi  10 DK19SUNULMUYOR
   Hemodiyaliz HizmetleriBöbrek yetmezliği veya başka sebeplerle insan vücüdunda biriken toksik maddelerin temizlenmesi amacıyla uygulanan yöntemDiyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik
 8,9 madde
Diyaliz hastaları     1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik
2-Hemodiyalize girebilirliğini gösteren rapor
3-Epikiriz
4-Hepatit Markerları 
Diyaliz ünitesi1-Diyaliz Sorumlu Hekimi   Bir seans (4 saat) 670SUNULMUYOR
   Adli rapor, durum bildirir Adli veya Emniyet Birimlerinden getirilen şahıslara ve şüpheli yaralanmalara verilen raporlar ile isteği üzerine şahışlara verilen sağlık durumunu bildiren raporlarAdli Tabiplik Hizmetleri ve Adli Raporların Düzenlenmesi Hakkında Genelgeemniyet birimleri ve vatandaş    1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik
2-Talep yazısı veya dilekçe
Acil Birim
Poliklinikler
1-Raporu düzenleyen Hekim
2-
 Savcılık
Emniyet
Jandarma
10 gün2 iş günü1370SUNULMUYOR
   İstatistikSağlık hizmetinin yönetiminde, hizmetin planlanması ve diğer dönemlerle karşılaştırılması. İstatistik Formlar 20.09.2007 tarih ve 10695 sayılı Genelge. Form No :53 Hastalık İstatistik Formu, Form No:56 Personel Hasta Ve Yatak Muvazene Formu, Form No:57 Laboratuar Çalışmaları Formu, Form No:113 Aylık Kan Çalışmaları Formu ve Diyaliz Bilgi Formu.Sağlık Hizmetlerinin Yönetiminde yararlanılıyor     İstatistik Birimi   Belirli bir süre yoktur.aylık ve 3 aylık dönemin sonundaki ayın ilk haftası SUNULMUYOR
   Satın Alma kurumun ihtiyaç duyduğu mal , hizmet ve yapım işlerinin satın alınmasıYTKİY Madde 99,100,101,102,103,104,105,
Kamu İhale Kanunu
      Satın alma birimi      SUNULMUYOR
12  Yıllık İzinlerYıllık İzin almak isteyen personellerin izin talepleri.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde-103Yıllık izin isteyen personeller    Yok       SUNULMUYOR
13  Sıhhi İzinlerMemurların hastalıkları dahilinde verilecek raporlar657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde-105Hasta personeller    Yok       SUNULMUYOR
14  Mazeret İzinleriDoğum öncesi ve sonrası Kadın memura verilen izinler, karısının doğum yapması nedeniyle erkek personele verilen izinler, memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, 1. Derece akrabalarının ölümü ve yıllık izin hakkı olmaya memura amirlerince verilen izinler657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde-104Durumuna uygun talepte bulunan personeller    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde-104, Dilekçe       SUNULMUYOR
15  Ücretsiz İzinlerİstekleri üzerine doğum yapan kadına,yurt dışına yetiştirilmek üzere sürekli görevle atanan memurların eşlerine ve refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlere refakat amaçlı, askerlik süresince erkek personele ve aile hekimliği statüsüne geçmek isteyen sağlık personellerine verilen izinler657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde-108Ücretsiz izne ihtiyacı olan ve müracaatta bulunan personeller    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde-108 A-Doğum Sonrası Ücretsiz İzin: 1-Dilekçe  2-Doğum raporu   B-10 Hizmet Yılını Doldurması Nedeniyle Ücretsiz İzin: 1-Dilekçe  C-Askerlik Nedeniyle Üc retsiz İzin: 1-Dilekçe 2-Askerlik sevk belgesi E-Eşleri Yurt Dışına Atanan Personellerini Ücretsiz İzinleri: 1-Dilekçe 2-Eş durum belgeleri       SUNULMUYOR
22  Sicil Raporları İle İlgili İşlemlerÇalışanların Sicil Raporlarının DüzenlenmesiSağlık Bakanlığı Sicil YönetmenliğiTüm Çalışanlar    Yok       SUNULMUYOR
26  Mal Bildirimi ile İlgili İşlemlerSonu 0 ve 5 ile biten yıllarda tüm memurların ve mal varlığında değişiklik olan memurların mal bildirim işlemleri.3628 Sayılı Mal Bilidirimne Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde-14Memurlar    Yok       SUNULMUYOR
27  Emekliye AyrılmaTüm çalışanların Emeklilik İşlemlerinin Yapılması.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde-98/ÇTüm Çalışanlar    Dilekçe        SUNULMUYOR