Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Ruh Sağlığı merkezi

Güncelleme Tarihi: 11/09/2017

AĞIR RUHSAL HASTALIKLAR SINIFINDA TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURABİLECEK HASTALAR: 
*Şizofreni
*Şizoaffektif Bozukluk
*Atipik psikoz
*Bipolar Bozukluk

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE VERİLECEK HİZMETLERİN AMACI:
• Hastaları hastalık, hastalığın tedavisi ve tedavinin olası yan etkileri konusunda bilgilendirmek (psikoeğitim),
• Hastanın birlikte yaşadığı kişileri, ailesini ve yakınlarını bilgilendirmek ve hastalığın neden olduğu problemlerle başa çıkmayı öğretmek,
• Hastayı olabildiğince hayatın içinde tutmak için rehabilite etmek, üretken hale getirmek,
• Merkezimize devam eden kayıtlı hastalar ekiple birlikte belirleyebilecekleri program çerçevesinde merkezde günübirlik vakit geçirebileceklerdir.
• Merkezde hastanın ilgisi ve yeteneğine göre, elişi, güzel sanatlar, müzik, spor gibi alanlarda uğraşı tedavisi yaparak hastalığın neden olduğu yeti kaybını azaltmak, hastanın sosyalleşmesini sağlayarak topluma katılımını artırmak 
• Bireysel danışmanlık

TOPLUM RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI
•Psikiyatri

Uzmanı (konsultan olarak)
•Psikolog
•Sosyal Hizmet Uzmanı
•Hemşire
•Halk eğitim merkezinden gelecek uğraşı terapistleri, usta ögreticiler
•Hizmetli
•Güvenlik Görevlisi
•Sekreter