Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ZORUNLU YAZ STAJ BAŞVURU ŞARTLARI

Güncelleme Tarihi: 19/12/2017

ZORUNLU YAZ STAJ BAŞVURU ŞARTLARI

1- Üniversite Öğrencileri:
-Üniversiteden üst yazı ya da öğrencinin staj yapmak istediğine dair dilekçesi

*Ekinde; Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Formu, Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği, Üniversitesi’nce SGK’nın karşılanacağına dair belge,

-İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından

*Öğrencinin öğrenim gördüğü okulunca en az 16 saatten oluşan temel iş sağlığı güvenliği eğitimi aldığına dair katılım belgesi (6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İkinci Bölüm 4 üncü Maddesi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5 inci Maddesi ve 6’ıncı Maddesi)

*Sağlık Taraması 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İkinci Bölüm 15 inci Maddesi

*Staja başlamadan en az iki ay önce ilgili sağlık tesisinin Eğitim Birimi’ne bırakılmak üzere biyolojik risklere karşı aşılandığına dair aşı takip kartı

*İş Sağlığı ve Meslek Hastalığı Sigorta prim belgesi (3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu Üçüncü Bölüm 25 inci maddesi)

2-Yurt Dışı Üniversite Öğrencileri Yukarıda yer verilen maddelere ait belgelerin tümünün yeminli çevirisi

KARAMAN DEVLET HASTANESİ DALLARA GÖRE 2018 YILI YAZ DÖNEMİ STAJ KONTENJANLARI

BÖLÜMLER

AKTİF PERSONEL

1/2 ALINABİLECEK ORAN

AÇILAN KONTENJAN

Anestezi

21

11

11

Ameliyathane Teknikeri

2

1

1

Beslenme ve Diyetetik

3

2

2

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1

1

1

Biyomedikal Mühendisliği

1

1

1

Çocuk Gelişimi Lisans

1

1

1

Diyaliz

2

1

1

Ebelik

72

36

36

Eczacılık

5

3

3

Evde Hasta Bakımı

2

1

1

Fizyoterapi

5

3

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( Fizik Tedavi Tekniker- Teknisyen)

4

2

2

Hemşirelik

304

152

152

Odyometri

3

2

2

Ortopedik Protez ve Ortez

3

2

2

Psikoloji

3

2

2

Sosyal Hizmetler (Lisans)

3

2

2

Tıbbi Dökümantasyon ve Sek.

10

5

5

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri teknisyeni

29

15

15

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - teknisyeni

40

20

20

Yaşlı Bakımı

1

1

1

Toplam

515

264

264

Toplam personel sayısı= 1148

Alınabilecek stajer sayısı %5=57
Planlanan alıma göre= %23