Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birimlerimiz

Güncelleme Tarihi: 04/12/2018

  Polikliniklerimiz 
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi 
 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klink Mikrobiyoloji 
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
 • Gastroenteroloji 
 • Genel Cerrahi 
 • Göğüs Hastalıkları 
 • Göğüs Cerrahisi 
 • Göz Hastalıkları 
 • İç Hastalıkları(Dahiliye)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum 
 • Kardiyoloji
 • Kalp ve Damar Cerrahisi 
 • Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları 
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Üroloji
 • Diyetisyen
 • Sosyal Himet Birimi
 • Aile Planlaması 
 • Sigara Bırakma 
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
 • Evde Bakım Birimi
  Tanı Destek Hizmetleri
 • Uyku Birimi
 • MR
 • Tomografi
 • Dansitometri
 • Mamografi
 • Odyometri
 • Eko-Efor-EKG
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Görme Alanı Testi
 • EMG-EEG
 • Ultrasonografi
 • Endoskopi
 • Röntgen
 • Göz Anjiyosu ve Argon Laser
 • Acil Servis
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi 
 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klink Mikrobiyoloji 
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  
 • Genel Cerrahi 
 • Göğüs Hastalıkları 
 • Göğüs Cerrahisi 
 • Göz Hastalıkları 
 • İç Hastalıkları(Dahiliye)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum 
 • Kardiyoloji
 • Kalp ve Damar Cerrahisi 
 • Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları 
 • Diyaliz 
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Üroloji
 • Palyatif Bakım Merkezi
  Yoğun Bakımlarımız
 • Yenidoğan 1.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yenidoğan 2.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi (1-3.Basamak)
 • Kardiyoloji Kliniği-Koroner Yoğun Bakım Ünitesi (1. Basamak)
 • Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi (1.Basamak)
 • Cerrahi Yoğun bakım Ünitesi (2.Basamak)
 • Arşiv Birimi
 • Fatura Birimi
 • Mutemetlik Birimi
 • Tanı ilişkili Gruplar(TİG) Birimi
 • Bilgi-İşlem Birimi
 • İstataistik Birimi
 • Özlük Birimi
 • Satın Alma Birimi
 • Ambar- Ayniyat Birimi
 • Tahakkuk Birimi
 • Stok Kontrol Birimi
 • Eczane
 •   Özellikli Birimlerimiz
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
 • Fizik Tedavi Ünitesi
 • Evde Sağlık Hizmeti
 • Diyaliz Merkezi
 • Uyku Laboratuarı
 • ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi)
 • Yoğun Bakımlarımız
 • KBRN Arındırma Ünitesi