Karaman Devlet Hastanesi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü
Karaman Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz

Güncelleme Tarihi: 22/08/2017

Karaman Devlet Hastanesi, 1947 yılında Millet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamış olup, bu gün hastanemiz İlimiz Merkezinde yaşayan 135.000 nüfusa ve Ayrancı İlçesi, Başyayla İlçesi, Ermenek İlçesi, Kazımkarabekir İlçesi, Sarıveliler İlçesi ile Mersin İl'i Mut İlçesinde ikamet eden yaklaşık 250.000 nüfusa hizmet vermektedir. 

Hastanemizde, 14.03.2005 tarihinde Hekim Seçme Özgürlüğü uygulaması başlatılmış, bu amaçla her hekime bir poliklinik odası düzenlenmiştir. 

82.Yıl Devlet Hastanesi 01.01.2009 tarihinde, Doğumevi ve Çocuk Hastanesi 01.06.2009 tarihinde hastanemiz bünyesinde birleştirilmiştir. 01.02.2013 tarihinde yeni hizmet binasına taşınmıştır ve halen 455 yatak ile hizmet vermektedir.

MİSYONUMUZ
Bireyin ve toplumun sağlığını koruma ve yükseltme için koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında mevzuat çerçevesinde yürütülen tüm sağlık hizmetlerinin sunumunda bilimsel, çağdaş teknolojileri kullanarak hastayı sağlığına kavuşturmak, ulaşılabilir, kesintisiz, güvenilir yönlendirmeler ile koruyucu hizmetler sunarken çalışan memnuniyetini de her zaman göz önünde bulunduran, çalışan memnuniyetini yükseltmek için paylaşımcı ve iletişime açık bir yönetim sistemi kurmaktır.

VİZYONUMUZ 
Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi ve diğer yasal mevzuatlar önderliğinde hizmet sunumu sürecinde kendini sürekli yenileyip, geliştirebilen, mesleki ve etik değerlere bağlılığı ilke edinen, hastaların dilek ve beklentilerine cevap verebilen, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini eğitimlerle destekleyen, şeffaf, hesap verebilir ve çevreye duyarlı bir sağlık kuruluşu olmak.

DEĞERLERİMİZ

 • Önce İnsan,
 • Hasta Haklarına Saygı,
 • Hakkaniyet,
 • Etkililik,
 • Etkinlik,
 • Verimlilik,
 • Topluma, Çevreye ve Yasalara Saygı,
 • Sürekli Artan Güven,
 • Tıbbi Deontoloji ve Etik’e Uyum,
 • Bilimsellik,
 • Çağdaşlık,
 • Değişim ve Gelişime Açıklık,
 • Ulaşılabilir Olmak,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Şeffaflık,
 • Sağlıklı Çalışma Ortamı,
 • Saygılı ve Güler Yüzlü Hizmet Anlayışı.


AMAÇLARIMIZ

 • Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda etkinlik ve verimliliğin sürekli olmasını sağlamak,
 • Çalışan memnuniyetini göz ardı etmeden hastaların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
 • Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak güler yüzlü, yetenekli, bilgili ve deneyimli ekiplerimizle güvenilir sağlık hizmeti vermek,
 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek,
 • Sosyal dayanışma sağlanarak, temiz, güvenli, düzenli ve katılımcı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Birimler arasında koordinasyonu sağlamak, personelimizin gelişmesini sürekli kılmak ve motivasyonunu artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek,
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi kendimize hedef olarak belirlemek,
 • Belirlenen tüm bu aşamaların yerine getirilmesi ile de maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak, kurumumuza olan güvenilirliği artırmak ve sağlamlaştırmaktır.


HEDEFLERİMİZ

 • Hasta odaklı etkin, sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan kaliteli yönetim sistemi oluşturmak,
 • Uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri hastanemizin tüm hizmet alanlarında kullanıma sunmak,
 • Üstün teknoloji, uzman kadro ile doğru teşhis ve hızlı tedaviyi sağlarken, hastalarımızın kaliteli güvenilir hizmeti, uygun koşullarda almasını sağlamak,
 • Hizmet verdiğimiz toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken, yaptığımız her şeye yeni değerler eklenmesini sağlamak,
 • Hasta ve yakınlarımızın dolayısıyla tüm toplumumuzun sağlık eğitimine katkı sağlamak,
 • Kişisel performansı kurum performansına pozitif olarak yansıtacak 'katma değer yaratan' sistemler oluşturmak,
 • Hasta ve yakınlarımızın %100 memnuniyetini sağlamak,
 • Hastanemizde görev alan tüm personelin, görevini iyi ve doğru şekilde yapabilecek, bilgi ve tecrübeye sahip profesyonellerden oluşmasını sağlamak,
 • Sıfır hata ile hizmet vermektir.


STRATEJİMİZ

 • iyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek,
 • Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak, insan kaynaklarını ve yönetim kapasitesini geliştirmek,
 • Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek,
 • Teknolojik altyapıyı geliştirmek,
 • Sağlık hizmetinin kalite ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Hizmetin kalite ve verimliliğini objektif olarak ölçüp değerlendirmek,
 • Sağlık hizmeti sunumundan duyulan hasta memnuniyetini artırmak,
 • Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak,
 • Çalışan güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek,
 • Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • “Kurumsal amaçlar” doğrultusunda belirlenen kalite hedeflerine ulaşmak, Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak tüm çalışanların katılımı ile mümkün olduğunu unutmadan; çalışanlarımızın, hizmet üretiminde saydamlığın ve kalitenin güvence altına alınması ve iyileştirilmesi için gerekli olan desteğini arkamıza alarak kalite yönetim siteminin süregenliğini hep bir adım ileriye taşıyarak devam ettirmek,
 • Karaman Devlet Hastanesi olarak üstlendiğimiz misyon doğrultusunda, vizyonumuzu gerçekleştirmek ve belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için toplam kalite yönetimi sistemi ilkelerine göre çalışmak,
 • Tüm bu süreçler gerçekleştirilirken % 100 iletişim, bilinçli bir yönetim ile verimliliğin ve kalitenin sürekliliğinden ödün vermemek,
 • Çalışanlar ve birimler arasında hem uyumlu, hem de eşgüdümlü çalışma duygusunu vererek farkındalık yaratmak,
 • Kurumsal iletişimin vazgeçilmezlerinden olan katılımcı yönetim sistemini kurmak ve ekip çalışmasında kişilerarası fikir, bilgi ve duygu alış-verişi sürecinin önemini tüm çalışanlarla paylaşarak etkili bir iletişim ve paylaşım ortamı yaratmak,
 • Ve temeli etkili iletişim olan tüm bu uygulamaların gerçekleşmesi, kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlar tarafından kolayca anlaşılması ve bunların gerçekleştirilmesinde içten çaba göstermeleri için güdülenmelerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktır.